Xiamen Xiangyu Singamas Container Co. Ltd.

Singamas Office Building, Modern Logistic Zone,, Fujian 361006 China
yejiatian@gmail.com; depot@xscl.singamas.com; reefer@xscl.singamas.com
86-592-5609573