Xiamen Xiangyu Singamas Container Co. Ltd

Room 301, No. 56 Gangxing 2nd Road, Mordern Logistic Park, Xiamen 361006 China
yejiatian@gmail.com, depot.xscl@cn.singamas.com
(86592) 603 2576