Tianjin Yuanchang Reefer Container Service Co.ltd Shanghai Branch

No. 48 Haibin 6 Road, Shanghai 300461 China
zhaoguangzhong@yuanchangtj.cn, weichun.huang@yuanchangtj.com
86 (22) 65291226