Takamatsu Office

1268-18 Fukuike-Kou, Kokubunji-Cho,, Takamatsu 769-0103 Japan
-1052