Sinotrans Xiamen Greating-Fortune Refrigeration Engineering Co.,Ltd.

Greating Xiangyu Dept, No.200 Zhaishang, Rd(W) 361006, Xiamen 361006 China
jiangweixin@sinotrans.com; zhangxifu@sinotrans.com
86-592-2650678