Osawa Denki Co., Ltd.

3332 Miyako-Cho, Isezaki-Shi, Gunma Pref. 372-080 Japan
-2579