Kanto Techinical Center

15-13, Chidori, Urayasu-shi, Chiba, Tokyo 279-0032 Japan
+81-47-390-7075; -6514