Ho Chang Machinery & Electricity Co.

No. 280 Min Daei 1 Rd.,, Kaohsiung 845 Taiwan
p.c.chou@ho-chang.com
(886)-245-63331