Ho Chang Machinery & Electricity Co.

No. 280 Min Daei 1 Rd.,, Keelung 88637 Taiwan
p.c.chou@ho-chang.com
+886-2-24564280