Hangzhou Jia Yu Refrigeration Equipment Service Company

Room101, Unit 1, No.15 Building, San Bao Jia Yuan, Hangzhou, Zhejiang 310020 China
xia_jun_7@hotmail.com
0571-81605340